‘Wanneer was de laatste keer dat je iets voor het eerst deed?’ Ze keek me vragend aan wat ik precies bedoelde met die vraag. “Je zegt dat je al 30 sollicitaties hebt verstuurd maar zonder enig effect. Geen uitnodiging, niets. Hoe ga je je volgende sollicitatie aanpakken?” vraag ik op mijn beurt.

Na enig peinzen zegt ze: “Uh… ja ik denk op dezelfde manier. Ik heb gewoon teveel concurrenten, ik denk dat ik te oud ben en te duur. Ik word er moedeloos van.”

Deze reacties krijg ik aan de lopende band. Maar als ik dan vraag of ze het solliciteren ook wel eens op een andere wijze hebben aangepakt, kijken ze me aan van ‘hoe dan’?

We zijn allemaal gewend om de aanpak die we kennen als de enige juiste te zien. En als die (zich herhalende) aanpak uiteindelijk niet het gewenste resultaat heeft, trekken we – omdat we niet beter weten – conclusies die niet altijd de juiste zijn. En die voorbarige conclusies die we trekken, zorgen logischerwijs voor negatieve gedachtes die weer invloed hebben op ons handelen.

Kom uit je comfortzone

Als je iets nog niet eerder hebt gedaan, voelt dat al snel als iets dat buiten je comfortzone ligt. Het vraagt om lef en durf om erop te vertrouwen dat de adviezen die je krijgt niet voor niets worden gegeven. Lef en durf om te willen accepteren dat een nieuwe aanpak misschien niet in één keer lukt. Lef en durf om te vertrouwen op je eigen wensen en talenten.

De adviezen die ik geef zijn misschien anders dan je gewend bent, maar hebben mij resultaten laten zien die mij intussen het vertrouwen geven om die aanpak keer op keer te blijven adviseren. Een aanpak die vaak haaks staat op de aanpak van degene die tegenover mij in mijn coachpraktijk zit. Een aanpak die wellicht buiten je comfortzone ligt. Een aanpak die je wellicht nog nooit eerder hebt gehanteerd.

Maar als je het nooit anders gaat doen, wat gaat er dan veranderen?

Stap voor stap

Een andere aanpak vraagt wat van je: zelfreflectie en open staan voor adviezen die soms buiten je comfortzone liggen. En doorzettingsvermogen. Ook als het even niet mee zit. En bovenal accepteren dat het hele proces stapje voor stapje gaat. De meeste mensen hebben alleen het einddoel voor ogen en vergeten dat de weg ernaar toe je juist dát brengt wat nu ontbreekt. Inspiratie, inzicht in waar wél je kansen en mogelijkheden liggen.

Alleen degenen die zich de tijd en ruimte gunnen om langzaam in kaart te brengen waar ze blij van worden, en die bereid zijn daar ook wat voor te willen doen, diegenen bereiken wat ze willen.

Wil je ook weten waar jouw kansen liggen?

Wil je weten welke stappen je wellicht overslaat? Durf jij je aanpak te veranderen en dingen te gaan doen die je wellicht niet eerder deed? Durf jij te vertrouwen op de aanpak en ervaringen van anderen op dit vlak?

Plan dan nu een eerste afspraak met mij in mijn online agenda!