Ik begeleid al jaren cliënten die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Jij zoekt waarschijnlijk ook! Wat kunnen de redenen zijn dat je een nieuwe baan zoekt en wat kun je zélf doen:

  1. Omdat je boventallig bent verklaard (gedwongen ontslag)
  2. Omdat je zelf graag een vervolgstap wilt zetten in je loopbaan
  3. Omdat je door ziekte/ lichamelijke beperkingen niet meer je huidige baan kunt uitoefenen en er intern bij je werkgever ook geen alternatieve passende functies voor je zijn

Wat kun je in bovenstaande gevallen (zelf) doen?

Ad 1) Gedwongen ontslag – op initiatief van de werkgever

Het kan totaal onverwachts zijn dat een werknemer te horen krijgt dat reorganisatie(s) en/of andere interne veranderingen maken dat je boventallig wordt verklaard. Een hele schok voor degene die het betreft met vaak verdriet, boosheid en angst voor de toekomst tot gevolg. Zeker als je al geruime tijd bij een werkgever werkzaam bent en helemaal als je al wat ouder bent, kan gedwongen ontslag emotioneel veel impact hebben.

Bij ontslag is de werkgever verplicht om aan een werknemer een transitievergoeding te bieden. Je krijgt dus niet zo’n vergoeding als je zelf vertrekt. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van je salaris en het aantal jaren dat je in dienst bent. Zie voor meer informatie over exacte berekeningen => deze site van de Rijksoverheid.

Zowel vaste als tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding. Je mag bij ontslag je (bruto) transitievergoeding gebruiken om loopbaancoaching (outplacementtraject) en/of opleidingen in te kopen. Als je de transitievergoeding niet besteedt aan loopbaancoaching of een opleiding, moet je er belasting over betalen.

Vaak lijkt het aantrekkelijk om het geld aan te nemen en zelf de arbeidsmarkt op te gaan. Toch merk ik dat veel mensen achteraf liever voor coaching hadden gekozen (lees het blog bijvoorbeeld van Rina van enige tijd geleden). Oriëntatie op de toekomst vraagt namelijk iets van je – zeker als je niet zo goed weet wat je volgende stap zal worden of hoe dit succesvol aan te pakken. Daarnaast zitten velen vol boosheid en verdriet. Erover sparren met een loopbaancoach kan opluchting geven en met een effectief stappenplan boek je sneller resultaat.

Wees dus slim en laat de belasting meebetalen aan je loopbaancoaching of business coaching en zet samen sneller en effectiever stappen naar een nieuwe baan.

Houd de regie over je eigen loopbaan
Het kan zijn dat je werkgever de keuze voor een loopbaancoach bepaalt of afspraken heeft gemaakt met een bepaald bureau. Toch kun je als werknemer daar vaak van afwijken en zelf een loopbaancoach kiezen en voorleggen. Een persoonlijke klik tussen coach en coachee is namelijk essentieel en ook de aanpak van coaches verschilt! Laat je informeren. Zo heb ik als loopbaancoach regelmatig werknemers begeleid bij outplacement terwijl de werkgever afspraken had gemaakt met een ander coachbureau. Als je als werknemer graag een speciale coach wilt en dit goed motiveert bij de werkgever, is er meer mogelijk dan je denkt.

Houd dus de regie over je eigen loopbaan. Ook als het om de keuze van een loopbaancoach gaat. Laat je niet zonder enige ondersteuning ontslaan!

Een reorganisatie is heftig. Toch zijn velen achteraf dankbaar dat het hen heeft gedwongen stil te staan bij hun eigen wensen en verlangens.

Ad 2) Omdat je zelf graag een vervolgstap wilt zetten in je loopbaan

Het hebben van een baan lijkt voor degenen die geen baan hebben een luxe. Maar als je op een gegeven moment niet meer met plezier naar je werk gaat, kan dat enorme invloed hebben op je leven. Een ‘niet leuke baan’ kost energie. Toenemende onvrede daarover kan ook nog eens effect hebben op je relaties en algehele gezondheid. Als je lange tijd in het negatieve blijft hangen kan dat uiteindelijk tot ziekte / burn-out / bore-out leiden.

De meeste mensen verlangen na 5-7 jaar werken in één en dezelfde functie naar verandering. Daar is niets mis mee, dat heet jezelf (blijven) ontwikkelen! Soms is interne groei of een switch bij je werkgever mogelijk. Maar als dat niet zo is, zal je echt zelf stappen moeten zetten.

Wat kun je in dit geval ondernemen:

Zelf zoeken naar een nieuwe baan
Als je niet zo goed weet welke kant je op wilt en als je niet zoveel tijd naast je werk over hebt om naar een andere baan te zoeken, dan is een vervolgstap zetten niet altijd makkelijk. Omdat veel mensen buiten hun werkgever om een nieuwe baan willen vinden, verzanden velen in het solliciteren ‘schieten met hagel’ – veelal zonder het gewenste resultaat. Een succesvolle loopbaanswitch vraagt om meer dan alleen maar brieven sturen. Om echt effectief te zijn, zul je tijd moeten besteden aan vragen als ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, hoe vind ik het’. Maar die tijd ontbreekt je met een drukke baan nu. Een vaak vicieuze cirkel die – als succes uitblijft – heel veel negatieve energie kost.

Ga in gesprek met je werkgever
Ik raad cliënten altijd aan: ga in gesprek met je werkgever om de mogelijkheden te bespreken voor het krijgen van tijd / coaching voor het zetten van een vervolgstap. Veelal krijg ik dan als reactie: “ik ben toch niet gek, dan weet mijn werkgever dat ik iets anders zoek, dan houdt mijn baan misschien wel op, dan word ik ontslagen enz.

Geen enkele werkgever kan iemand zonder reden ontslaan en zal uit goed werkgeverschap (en al helemaal uit kostenoverweging!) met je willen meedenken. Als je namelijk ziek wordt door onvrede kost je handenvol geld: weet dat bij langdurige ziekte een werkgever wettelijk verplicht is je maximaal 2 jaar te ondersteunen in het vinden van een passende werkplek (intern/ extern). Dat zal iedere werkgever willen voorkomen.

Zoek zelf alvast een loopbaancoach, bespreek de mogelijke kosten en ga met je werkgever in gesprek over de mogelijkheden voor het zetten van een vervolgstap. Ja het kan voorkomen dat een werkgever je tijd en coaching geeft maar ook een einddatum van het contract wil afspreken. Velen schrikt dat af. Toch zou ik altijd voor tijd en coaching kiezen om die vervolgstap te zetten ook al loopt je contract na bv. 5 of 6 maanden af (afhankelijk van je eigen onderhandelingen). Je wilde tenslotte toch graag weg bij die werkgever, waarom dan niet mét hulp? Heb vertrouwen, durf een stap te zetten, ga voor verandering

Vertrek met Wederzijds Goedvinden
Werknemer en werkgever komen regelmatig overeen om ‘met wederzijds goedvinden’ uit elkaar te gaan (niet elke organisatie is daar gevoelig voor en zullen je vragen zelf op te zeggen – arbeidsconflicten komen in zo’n geval eerder voor). Met een vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen. Wanneer de overeenkomst aan bepaalde eisen voldoet, wordt de werknemer niet verwijtbaar werkloos, en behoudt daarmee recht op een WW uitkering. De vaststellingsovereenkomst moet echter wel voldoen aan een aantal punten. Win daarover juridisch advies in van een jurist.

Zelfstudie
Je kunt ook eerst starten met de door mijzelf ontworpen e-learning/ zelfstudie ‘succesvol naar een nieuwe baan’. Al vele 100-en mensen gingen je hierin voor. In het programma tref je heel gestructureerd alle onderwerpen, oefeningen, opdrachten in een beveiligde omgeving die nodig zijn om je zoektocht richting te geven en een succes te laten zijn. Zeker de eerste stappen zijn prima in de avonduren of in het weekend te doen. Wil je meer informatie bel me gerust en ik vertel je er graag meer over 06-30813289.

Of zoals Tony Robbins schrijft: ‘Als je niks verandert, verandert er niks’.

Ad 3) Omdat je door ziekte niet meer je functie kun uitoefenen

Heb je fysieke klachten die je in de uitvoering van je werk belemmeren, ben je gedeeltelijk of volledig ziekgemeld? Of dreigt een bore-out/ burn-out? Een werkgever heeft zich te houden aan De Wet Poortwachter. Zie voor meer informatie => deze website. Ik zal je alle ins en outs besparen maar ben je langere tijd ziek dan zal je te maken krijgen met een bedrijfsarts / arbeidsdeskundige én loopbaancoach. Heftige ziektes zijn niet voorspelbaar. Maar op een bore-out / burn-out heb je wel degelijk ZELF invloed!

Belangrijkste conclusie

Trek tijdig aan de bel, stel grenzen, kom voor jezelf op, laat je niet leiden door angst voor de toekomst, vertrouw op je zelf!

En neem tijdig een loopbaancoach in de arm 🙂

Vind je het moeilijk om op dit moment voor jezelf de juiste keuzes te maken? Neem contact met mij op en bespreek je situatie met mij. Samen kijken we wat de eerste stap is en wat ik wellicht voor je kan betekenen.