Heb je op dit moment een betaalde baan en zoek je vanuit die positie naar een nieuwe baan, dan zal je merken dat ‘tijd inplannen en tijd vrij maken’ om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten, cruciaal is.

Ik kan wel zeggen dat ik in mijn eigen zoektocht destijds naar een nieuwe baan dáár totaal op stuk ben gelopen. Ik onderschatte dat het zoeken naar een nieuwe baan, helemaal als je niet zo goed weet wát voor baan, een hele zoektocht is die de nodige tijd en aandacht vraagt. Aandacht die ik het niet kon geven omdat ik star vast wilde houden aan alle randvoorwaarden (salaris behouden, contract behouden, geen afspraken omtrent eventuele begeleiding willen maken met mijn werkgever, denken alles wel zelf te kunnen enz.). Iets dat uiteindelijk tot een burn-out heeft geleid. Ik wil je dan ook graag behoeden voor het maken van eenzelfde fout!

Beginnen met het in kaart brengen van je eigenschappen, talenten en wensen kan je prima buiten werktijd doen al is en blijft het moeilijk om zonder coach zelf sturing te geven aan je zoekproces. Maar op een gegeven moment zal je merken dat om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten je ook tijd en ruimte moet maken voor het voeren van netwerkgesprekken. Deze noodzakelijke oriënterende gesprekken helpen je om je zoekvraag steeds scherper te krijgen. Maar ook om de onzichtbare vacatures te achterhalen én om voor jezelf meer kansen te creëren.

Hoe krijg je meer tijd

Als je (bijna) fulltime werkt is het bijna ondoenlijk om daarnaast effectief te netwerken en te solliciteren. Zeker als je een baan zoekt in een richting waar weinig vraag is van werkgevers naar nieuw personeel maar wel veel aanbod (dus veel concurrentie). De kans is groot dat je solliciteert met weinig resultaat. En het alleen maar frustrerend werkt.

Er zijn eigenlijk maar twee opties

Terugkijkend op mijn eigen ineffectieve zoektocht zou ik het nu anders doen. En eigenlijk zijn er maar twee opties om meer tijd en ruimte te krijgen:

– zelf vrij nemen
– tijd en ruimte beschikbaar krijgen van de werkgever

Ad 1: De eerste optie lijkt me niet aan te bevelen. Dat zou inhouden dat je misschien elke week een vakantiedag moet opnemen. Ten eerste is dat zonde van je vakantiedagen, ten tweede zal je werkgever indirect snel doorhebben waarom je vrij neemt.

Ad 2: Tijd en ruimte krijgen zal alleen lukken als je enige openheid toont naar je werkgever. Dat voelt wellicht beangstigend, maar kan je veel brengen. Ook ik ben destijds dat gesprek aangegaan maar op een, achteraf bezien, veel te laat moment.

Ga het gesprek aan met je werkgever

Als je voor jezelf besloten hebt dat je toekomst buiten je huidige functie ligt, overweeg een gesprek aan te gaan met je werkgever.

Als je een vast contract hebt en je hebt een goede verstandhouding met je werkgever, is er vaak veel mogelijk. Je kunt het volgende doen: bespreek je wens om jezelf verder te ontwikkelen en geef aan dat je graag met je werkgever naar een oplossing zoekt.

  • Achterhaal of er budget beschikbaar is voor verdere ondersteuning/ begeleiding in je persoonlijke ontwikkeling. Denk daarbij aan een opleidingsbudget of een budget voor loopbaanbegeleiding.
  • Indien interne doorgroei niet mogelijk is, achterhaal of je werkgever wil meewerken aan een externe detachering om zo een ingang te krijgen bij een andere werkgever. Een detachering kan je over een periode van ‘proeftijd’ heen tillen.
  • Achterhaal of je werkgever je op een andere wijze zou willen ondersteunen. Bijvoorbeeld middels een langere periode een halve of hele dag doorbetaald verlof zodat je tijd krijgt om te solliciteren.
  • Tenslotte kan het zo zijn dat het voor zowel je werkgever als jouzelf duidelijk is dat verdere interne doorgroei en ontwikkeling uitgesloten is. Bespreek de mogelijkheden voor het verkrijgen van loopbaanbegeleiding om elders een plek te vinden die beter past. Realiseer je dat een werkgever je liever ondersteunt in het vinden van ander passend werk, dan dat je ziek uitvalt als gevolg van toenemende onvrede. Uiteraard kan een dergelijk traject ook tot consequentie hebben dat er afspraken gemaakt worden over een mogelijk ‘einde contract’.

Voor iedereen zal de afweging ten aanzien van bovenstaande adviezen anders zijn.

Een reactie op bovenstaand van iemand die ik begeleid

“Ik heb een tijdje geleden bij mijn werkgever (100 medewerkers) aangegeven behoefte te hebben aan externe ondersteuning bij het bepalen van een mogelijk volgende stap in mijn carrière. Hierop is heel positief gereageerd. De kosten voor dit traject hebben we gedeeld, en de benodigde tijd kreeg ik van de werkgever. Uiteindelijk heeft dit traject ertoe geleid dat ik intern een volgende stap kon zetten, terwijl ik ook veel meer inzicht heb gekregen in mijn eigen kwaliteiten (en valkuilen), en vooral hoe ik deze veel beter kan verwoorden. Dus ook zeer zinvol voor de toekomst, wat die me ook gaat brengen.
Dus geef eerlijk aan waar je behoefte aan hebt, en hoe ook wellicht de werkgever hiervan kan profiteren, zodat het mes aan beide kanten snijdt!

Wat zijn jouw eerste gedachtes bij bovenstaand advies?

Welke voor- en nadelen zie je met betrekking tot het in gesprek gaan met je werkgever?

Al langere tijd schrijf ik blogs. Ik probeer mijn ervaringen als loopbaanadviseur/-coach met je te delen en óók mijn eigen ervaringen in mijn zoektocht naar een baan die beter bij mij past. Uiteraard hoop ik dat je zaken herkent en door mijn blogs stappen gaat zetten. Als je andere mensen kent die je kunt attenderen op mijn blogs of mijn gratis E-book, deel gerust deze site via onderstaande social media knoppen 🙂

Dank!