Hoe zorg je als werknemer dat je aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt? Duurzame inzetbaarheid is iets waar de laatste jaren veel over wordt gesproken. Een leven lang werken voor één en dezelfde werkgever of zelfs in één functie is voorbij. De continu veranderende arbeidsmarkt maakt dat je als werknemer niet meer achterover kunt leunen in je functie. Je zult continu moeten blijven nadenken over je eigen inzetbaarheid. Zaken als: “Welke ontwikkelingen spelen er in het bedrijf en binnen mijn branche en wat vraagt dit van mij? Is het te verwachten dat mijn huidige werkzaamheden en rol op korte termijn zullen veranderen? Wat is er nodig om goed inzetbaar te zijn en blijven in deze veranderende markt? Wat spreekt mij aan en welke rol wil en kan ik in de toekomst blijven vervullen. Ben ik voldoende toegerust om de veranderingen aan te kunnen of is om-/bijscholing belangrijk? Welke mogelijkheden biedt mijn werkgever daartoe?”.

Het belang van eigen verantwoordelijkheid nemen en de regie over je loopbaan behouden is groot. Als je geen aandacht aan je eigen loopbaan besteedt, kan het zo maar gebeuren dat je erachter komt dat de functie die je nu bekleedt straks niet meer goed bij je past. En dat je eigenlijk steeds meer met tegenzin naar je werk gaat. Met alle gevolgen van dien (onvrede/ burn-out).

Reorganisaties

Een legio aan stabiele bedrijven waar je vroeger van dacht dat je er je leven lang kon werken, zijn de afgelopen jaren in het nieuws geweest. De zorgsector bijvoorbeeld is enorm aan het veranderen. Functies verdwijnen of worden in bepaalde gevallen zelfs niet meer tegen betaling uitgevoerd. De bankwereld is een andere sector waar je toch van dacht dat als je er werkte ‘je goed zat’. Digitalisering en technologische innovaties hebben echter enorme invloed op functies, taken en verantwoordelijkheden. De overname van werkzaamheden door o.a. computers heeft ervoor gezorgd dat traditionele beroepen enorm aan verandering onderhevig zijn of zelfs geheel wegvallen.

Hoe zorg je als werknemer dat je aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt?

Een vaste baan voor het leven bestaat niet meer. De afgelopen jaren horen veel werknemers na jaren van trouwe dienst dat door reorganisaties hun functie komt te vervallen. Nog steeds komt een dergelijke boodschap voor de betrokken werknemers veelal als donderslag bij heldere hemel. Veel werknemers werken in sommige gevallen al 10-20 jaar (of langer) bij dezelfde werkgever. Pas op het moment dat boventalligheid een feit is, dringt het langzaam tot hen door. Naast boosheid en verdriet en het zich afgedankt voelen, merken velen na verloop van tijd dat ze niet goed voorbereid zijn op de nieuwe eisen vanuit de veranderende arbeidsmarkt. Er heeft onvoldoende scholing plaats gevonden en hun kennis en kunde sluit onvoldoende aan bij de continu veranderende vraag uit de markt. Met als resultaat een frustrerende zoektocht naar passend ander werk.

Goede werkrelatie is noodzaak

Duurzame inzetbaarheid valt of staat met een goede en veilige werkrelatie tussen werkgever en werknemer. Organisaties die werknemers continu de ruimte bieden om hun aanwezige talenten en capaciteiten maximaal te blijven benutten, hebben:

  • veel meer betrokken en gemotiveerde medewerkers en daardoor een lager ziekteverzuim
  • werknemers die makkelijker met veranderingen omgaan

Neem en behoud de regie over je eigen leven

Niet alleen werkgevers moeten daarin hun verantwoordelijkheden nemen. Ook werknémers! De enige constante factor in ieders leven is dat er continu verandering plaats vindt. Je aanpassen en kunnen meebewegen wordt één van de belangrijkste competenties in de huidige tijd om succesvol te zijn en te blijven. Doordat samenwerkingsverbanden steeds vaker van korte termijn zijn, vallen oude zekerheden weg. Samenwerken, veerkracht, aanpassingsvermogen zijn zaken waar steeds meer nadruk op komt te liggen.

In vroeger tijden hebben werknemers soms teveel de regie over hun eigen loopbaan bij de werkgever neergelegd. Zeker bij de oude garde heerst zelfs nu nog het gevoel dat de werkgever wel voor hen zorgt.

Realiseer je dat tijden veranderd zijn! Neem regie over je eigen leven en loopbaan! Wees alert en beweeg mee met de veranderende arbeidsmarkt.

Gelukkig zijn (en blijven) in je werk

Voor veel werknemers wordt het overgrote deel van de week gevuld met werken. Dat je werk doet dat bij je past en waar je plezier in hebt, is dan ook van wezenlijk belang. Ga niet zitten ‘slapen’ en beweeg mee met de ontwikkelingen in de markt. Als je niet meer gelukkig bent in je werk neem dan die signalen serieus! Probeer bij jezelf na te gaan waarom dat zo is en wat je zelf zou kunnen ondernemen! Mijn gratis e-book helpt je om eerste stappen te zetten. Persoonlijke loopbaanbegeleiding en/of de online e-learning kunnen je succesvol verder helpen.

Houd jij de ontwikkelingen bij in je branche, binnen je bedrijf en heb je zicht op de eventuele consequenties voor je functie? Ben je voldoende toegerust om veranderingen aan te kunnen?

Ik lees graag je reactie in onderstaand reactieveld.