FITCH

Krijg meer inzicht in jezelf

Waar krijg je energie van en waar word je blij van? Wat voor invloed heb jij op anderen en hoe vullen anderen jou aan? Hoe kun je je leven zo gaan inrichten dat je effectiever en gelukkiger wordt in je werk en in je persoonlijke leven?

Fitch staat voor ‘Fit’ en ‘Match’. Het is een assessment om te ontdekken waar jouw talenten liggen, wat je drijfveren zijn en wat je gelukkig maakt. Om zo jouw eigen unieke richting te kunnen bepalen en de plek te vinden die bij je past.

Waarom Fitch
? Er zijn veel assessments op de markt en overal is wat voor te zeggen, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken, de kwaliteit die je voor ogen hebt en de investering die je bereid bent te doen.

Het Fitch assessment biedt een gedegen aanvulling op het online programma. Het maakt complex gedrag op een eenvoudige manier inzichtelijk en helpt je te ontdekken wat jij belangrijk vindt in een baan. Waar krijg je energie van en waar lekt energie weg.

Drie vragenlijsten

De Fitch Methode wil een compleet beeld van mensen schetsen. Vanuit deze holistische manier van werken zijn er drie vragenlijsten samengesteld:
– Een vragenlijst van 128 vragen die betrekking hebben op je gedrag. Je maakt steeds een keuze op basis van twee stellingen,
zo snel en intuïtief mogelijk.
– Een vragenlijst die betrekking heeft op wat je belangrijk vindt. Je verdeelt steeds 10 punten over 4 stellingen. Ook hier bestaat
geen goed of fout, je intuïtie is leidend.
– Een aantal onderzoeksvragen; deze zijn bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Op basis van geanonimiseerde groepsdata
doet Fitch onderzoek naar de rol van persoonlijkheid in werkbevlogenheid. Deelname aan deze vragenlijst is vrijwillig en wordt
enorm op prijs gesteld.

Fitch gesprek en toelichting door
Wendy Tacoma

Wendy Tacoma is (gecertificeerd Fitch-) coach, trainer, opsteller. Zij helpt mensen om het leven te leiden dat ze diep van binnen willen leiden. Het is haar missie om jou in je ware potentieel te laten leven, in volle verbinding met jezelf en je omgeving. In het Fitch gesprek licht zij in 1,5 uur de testresultaten/ rapportage toe en kijken jullie samen naar de richting waarin jij je kunt ontwikkelen, passend bij wie je bent.