Het in 1989 geschreven boekje ‘De Creatiespiraal’ van de recent overleden Marinus Knoope, blijft een fijn en inspirerend boekje om te lezen. Zeker nu we fris en vol plannen aan het begin staan van 2022!

Al is het boekje al wat jaren oud, het blijft actueel en gaat over het vinden van nieuwe inspiratie en doelen in je leven. Het beschrijft twaalf stappen die je helpen om je dromen te verwezenlijken.

Negeer niet je verlangens

We doen soms mateloos ons best om iets anders te zijn dan we diep van binnen zijn. We passen ons aan, we negeren onze verlangens, blijven hangen in een relatie die niet goed voor ons is. Of we blijven hangen in een baan omdat we niet geloven dat een andere toekomst voor ons mogelijk is.

Door ons anders voor te doen dan we zijn, putten we onszelf uit en verliezen we gaandeweg onze authenticiteit. Marinus Knoope gebruikt een mooie metafoor voor het lot van iemand die zijn verlangens blijft negeren. Hij vergelijkt zo iemand met een appelboom die tegen beter weten in, peren, kersen of bananen wil produceren. Iets wat uiteraard niet lukt maar alleen maar uitput.

Leg je eigen zoektocht naar een nieuwe baan eens langs onderstaande stappen. Waar gaat het goed? Waar blijf je steken? Wat heb je nodig om jouw zoektocht te realiseren? Natuurlijk is het veel beter om het boekje te lezen omdat het proces dan veel meer tot leven komt. Toch geeft onderstaande samenvatting alvast een korte weergave van de 12 stappen 🙂

Alles begint met een wens

Marinus Knoope ontdekte dat succes begint met een diepgewortelde wens om iets te willen bereiken en daar ook gehoor aan durven geven. Met het positief uitspreken van wat je wenst (een nieuwe baan?), er een beeld bij hebben (me weer uitgedaagd en gelukkig voelen) en er positief in geloven zijn de eerste drie van de in totaal twaalf te doorlopen stappen die nodig zijn om je wensen in vervulling te laten gaan.

De weg van wens naar werkelijkheid lijkt als twee druppels water op de weg van bloesem naar oogst. het is ook een kringloop. Hij kent ook vier seizoenen, een periode van naar binnen en een periode van naar buiten gericht zijn. Een moment van bloei en een moment van oogst.

Uiten/ onderzoeken/ plannen

Als je geloof (in een nieuwe baan in dit geval) eenmaal sterk genoeg is, vertel je erover aan anderen. Als ze je vragen of je het zelf gelooft, zeg je volmondig ja. Mensen nemen je serieus en je verzamelt respons. Totdat je tegen de juiste mensen en een aantal goede ideeën oploopt. Je maakt een plan en voor je het weet, beslis je om ook daadwerkelijk te gaan handelen.

Beslissen en handelen

Maar misschien zit je nog op het punt dat je je afvraagt wat je moet doen om die nieuwe baan te vinden? Waar moet je beginnen? Je maakt het jezelf misschien veel te moeilijk door je meteen af te vragen wat je zult moeten ondernemen om die baan te vinden. Dat is ontmoedigend. Dat komt omdat je vijf stappen in het creatieproces over het hoofd ziet.

Beslissen is een moeilijke stap als je het verbeelden, geloven, uiten, onderzoeken en plannen overslaat. Maar als je deze stappen wel zet, dan groei je naar je beslissingen toe. Ze komen eigenlijk vanzelf.

Je handelt. Je zet alles in. Je ontdekt, gebruikt en ontwikkelt je talenten. We zitten intussen in het actieve deel van het creatieproces. Het echte werk is begonnen. Nu is het verder een kwestie van oefenen en blijven proberen, van werken en zweten, van aanpakken en gewoon doorgaan.

Je hebt je heel goed voorbereid maar toch duiken er in de praktijk onverwachte problemen op. Het duurt langer dan je gedacht had. Je mist bepaalde praktische vaardigheden. Een sollicitatie gaat niet door. Er is een onverwachte tegenvaller. Kortom je wordt geacht te volharden. Vallen en weer opstaan.

Volharden

Volharden is de fase waarin je geloof op de proef wordt gesteld. Je kunt moeilijk volharden zonder geloof. Volharden, terwijl je rotsvast gelooft in een goede afloop, kan zwaar en moeilijk zijn maar het geeft ook een kick. Stel, je bent halverwege de marathon. Je spieren doen pijn, je bent doodmoe. Maar je voelt ook dat je het gaat halen. Je boort nieuwe energie aan en je gaat door.

Het kan ook zijn dat je geen helder beeld hebt van je eigen toekomst. Geen duidelijk beeld van je ideale baan. Je verzet misschien veel werk, stuurt sollicitatie na sollicitatie, maar het levert niets op.

We vergeten soms dat verbeelden, net als handelen, een vorm van arbeid is. Verbeelden kost tijd en moeite. Hoe moet die nieuwe baan er voor je uit zien? Het vraagt echt om aandacht. Als je niet gewend bent er tijd voor te nemen, zul je je er in het begin toe moeten zetten. Ga ervoor zitten, concentreer je op je wensen. Ontwerp een aantal aantrekkelijke beelden, haal ze voor de geest.

Als je vertrouwen hebt in je wens en deze ook uit, gaan anderen onwillekeurig bijdragen aan de realisatie ervan. Ze verzamelen informatie, gaan voor je netwerken. Als jij maar blijft geloven, gaan anderen er onwillekeurig ook meer en meer in geloven.

Hoeveel tijd het je gaat kosten om die nieuwe baan te vinden, hangt vooral af van het antwoord op de vraag hoe belangrijk die wens in jouw leven is.

Als je de voorgaande stappen consequent gevolgd hebt, is succes onvermijdelijk en vind je succesvol een nieuwe baan.

Ontvangen

Je hebt die nieuwe baan gevonden en bent toe aan het ‘ontvangen en genieten’ van het behaalde succes. Voor veel mensen de moeilijkste stap in het hele scheppingsverhaal. Verlangen naar nieuw succes gaat ons meestal beter af. De kunst van het ontvangen is te kunnen genieten wanneer je krijgt waar je in een eerder stadium zo naar verlangd hebt.

Waarderen

We verlangen ernaar iets te betekenen voor onze medemensen en we verlangen ernaar daar om gewaardeerd te worden. Wat we voor anderen willen betekenen, verschilt van individu tot individu, en de wijze waarop we gewaardeerd willen worden, kan ook heel verschillend zijn. Maar het verlangen naar waardering op zichzelf kent iedereen.

Toch zijn er maar weinig mensen in staat echt te genieten van de complimenten die ze krijgen. Meestal bagatelliseren we ze direct.

Geef niet meteen iets terug als je een compliment krijgt en bagatelliseer het niet maar blijf rustig, ontvang en geniet en kijk wat er gebeurt. Je groeit door complimenten te ontvangen. We geven bij voorkeur aan wie van harte ontvangt en geniet van wat hij krijgt.

Ontspannen

Wie geoogst en genoten heeft, kan langzaam tot rust komen. Een tijd van bezinning en inkeer, van waarderen en op waarde schatten, van voelen hoe het voelt.

Nieuwe wensen

En dan komen de nieuwe wensen en verlangens bij je boven en ontdek je, wat jij in dit leven werkelijk wenst. Houd die wens nog even geheim. Ontwikkel in jezelf eerst een beeld. Als je vertrouwd bent met dat beeld besluit er dan in te geloven. Pas dan kom je ermee naar buiten en ga je op zoek naar mensen die je kunnen helpen bij de realisatie ervan en het hele creatieproces begint weer van voren af aan.

Waar sta jij

Waar sta jij als je naar bovenstaande stappen kijkt. Ben je vooral aan het handelen zonder daadwerkelijk richting? Het begin van het gehele proces is het moeilijkste van allemaal en misschien kun je wel wat ondersteuning gebruiken. Ik help je graag zodat je wens steeds meer concrete vormen aanneemt: middels één op één coaching, een workshop of middels mijn zelfstudie/ e-learning: ‘succesvol naar een nieuwe baan’.

Meer weten? Bel/ mail me gerust dan plannen we een vrijblijvende afspraak in.

Op een succesvol 2022 !