Hoewel het sollicitatieproces uiteraard over meer gaat dan alleen het opstellen van een goed CV, hierbij enkele belangrijke tips:

Tip 1 – Schrijf het CV met de lezer in gedachten

We zijn snel geneigd alles te willen vertellen wat we bij een werkgever hebben gedaan. Alleen maakt dat het voor de lezer niet altijd even makkelijk en overzichtelijk. Niet alles is even interessant en relevant!

Zo heb ik bijvoorbeeld 8 jaar bij een werkgever gewerkt als loopbaancoach waarin ik het ene jaar gewerkt heb voor een project gericht op bijstandsgerechtigden. Een volgend jaar heb ik zieken en boventalligen begeleid. En weer een ander jaar een project gedraaid in Leiden in plaats van Den Haag met weer geheel andere taken en verantwoordelijkheden. Nu kan ik alles chronologisch weergeven op mijn CV maar grote kans dat de lezer de draad kwijt raakt.

De lezer wil alleen maar weten wat ik voor taken, verantwoordelijkheden en rollen aankan en wil beoordelen of ik pas op de vacature die vacant is. In plaats van alles precies per maand weer te geven kan ik ook zaken samenvoegen en het daardoor voor de lezer leesbaarder maken! Als ik weergeef dat ik 8 jaar als loopbaancoach heb gewerkt – en benoem voor welke doelgroepen – is dat voor de lezer op dat moment voldoende. Uiteraard is er nog een toelichting nodig van je taken en verantwoordelijkheden. In een persoonlijke gesprek kunnen altijd nog zaken toegelicht worden.

Tip 2 – Zorg dat de lezer de tekst begrijpt

Voor jezelf zijn al je taken bekend en is je werkgever bekend. Maar voor een lezer is dat niet altijd het geval. Zorg dat elke zin die je typt voor een externe lezer begrijpelijk is. De zin ‘ik heb leiding gegeven’ of ‘ik heb projecten gedraaid’ of ‘ik ben er voor mijn klanten’ of ‘ik zit in verschillende commissies’ zegt de lezer nog niet zoveel. Wees zo specifiek mogelijk!

Tip 3 – Zorg voor een prettige layout

Het is belangrijk dat een lezer “het einde van het CV haalt” 🙂 . Onrust in een CV, verschillende lettertypes en groottes, 5 of 6 verschillende kolommen en verschillende inspringmomenten maken een tekst – ongeacht de inhoud – niet leesbaar. Een recruiter/ HR-manager wil het liefst snel een CV kunnen scannen van ‘linksboven naar rechtsonder’. Dat kun je doen door het vet maken van zaken die belangrijk zijn en door middel van een rustige en consistente layout.

Print je CV in verschillende versies en je zult zien dat de ene versie (ongeacht de inhoud) beter en prettiger leest dan de andere versie. Wees je ervan bewust waarom je iets wel of niet vet maakt of onderstreept. Een jaartal onderstrepen is minder interessant dan een functie. En of je in januari of april in 1990 bent begonnen bij een werkgever is na jaren er gewerkt te hebben ook niet direct van toegevoegde waarde. Laat overbodige informatie weg!

Tip 4 – Neem de tijd om een goed CV op te stellen

Wees je ervan bewust dat een goed CV opstellen tijd kost en dat het ook die tijd verdient! Soms ben je er echt een paar uur mee bezig en is hup je CV in een kwartiertje maken echt onvoldoende. Het is een heel belangrijk én ook nog eens levend document! Met dat laatste bedoel ik dat het geen standaard document is dat je altijd voor iedere vacature op een zelfde wijze kunt gebruiken. Soms vraagt het van je dat je bepaalde taken, verantwoordelijkheden of opleidingen meer nadruk geeft bij de ene sollicitatie, dan bij de andere sollicitatie. Juist omdat die éne werkgever daar wellicht méér in geïnteresseerd is. Voordat je je CV verstuurt, is het verstandig om deze door iemand anders te laten nalezen. Niet alleen om eventuele typefouten eruit te halen maar ook om zeker te weten dat de ander begrijpt wat je hebt opgeschreven. Niet onbelangrijk!

Lukt het je niet om stappen richting een nieuwe baan te zetten of loop je om welke reden dan ook vast. Durf de vraag te stellen ‘wat kan ik anders doen’ en plan via onderstaande knop een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek.